Väntetider i vården

För information om väntetider och vårdgarantin kan du vända dig till Väntetidskansliet.
Tel 023-49 03 00.
Telefontider 09.00-11.30, 12.30-15.00

Lanstinget Dalarna – Väntetider i vården

Väntetider.se

1177.se – Vårdgarantin

Ny patientlag!

Ny patientlag trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innebär bland annat möjlighet att välja primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet, med iakttagande av landstingets remisskrav.

Mer information finns att läsa här:

https://www.ltdalarna.se/patientlagen

https://www.1177.se/Dalarna/Regler-och-rattigheter/Patientlagen/

Fråga Läkemedelsupplysningen

Läkemedelsupplysningen (LMU) är en upplysningstjänst dit du kan ringa och ställa generella frågor om dina mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

https://www.lakemedelsverket.se/lmu

Viktigt att aktivt välja vårdcentral!

Landstinget Dalarna använder så kallad passiv listning till vårdcentral. Det innebär att den som inte väljer aktivt, automatiskt blir listad på den vårdcentral man har i dag, en av Landstingets vårdcentraler.

Man måste alltså välja aktivt för att bli listade hos oss!

Det är viktigt att veta att bara för att man bor i närheten av en vårdcentral så blir man inte listad på den vårdcentralen, utan måste verkligen välja aktivt, d.v.s. fylla i listningsblankett och skicka in!

Välkommen att lista dig hos oss på Falu Vårdcentral!

Utbildningsläkare på Falu VC

Vid Falu vårdcentral kommer du ibland att möta utbildningsläkare. Det är såväl AT- som ST-läkare. Dom kommer alla att ha en av de ordinarie distriktsläkarna som personlig handledare. Under fliken Distriktsläkare finns det mer information att läsa.

E-post/1177 Vårdguidens e-tjänster

Enligt socialstyrelsens bestämmelser får vi inte svara på patientärenden (inklusive tidsbokningar) via vår egen mejladress utan vi måste hänvisa till 1177.se. Där kan Du lägga upp ärenden dygnet runt som vi besvarar inom 3 arbetsdagar. Det kan gälla t.ex. receptförnyelse eller önskemål om tid för besök.

Sent avbokat/uteblivet besök

Enligt gällande Landstingsbeslut debiteras besök som ej avbokats senast 24 timmar före utsatt besökstid med 300 kr plus faktureringsavgift. Detta gäller även avgiftsbefriade grupper t.ex. värnpliktiga, barn/ungdom ej fyllda 20 år och patienter som har frikort.

Undantag där fakturering ej sker: Besök som avbokas pga egen eller eget barns plötsliga sjukdom, besök som bokats mindre än 24 timmar i förväg, BVC-besök samt besök hos barnmorska/MVC där besöksavgift inte skulle tagits ut.

Avgift för uteblivet besök tillgodoräknas inte i högkostnadsskyddet.