Bokning av vaccination mot covid-19.

Nu kan du som är 65 år eller äldre själv boka din tid för vaccination genom att logga in på 1177.se

Gör så här:
Logga in på 1177.se. Klicka på din vårdcentral och välj ”Boka tid för vaccination mot covid-19”. Din bokade tid kan du se under ”Mina tider” i inloggat läge.

Behöver du hjälp med att boka tid?

Ring Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88. Öppettider vardagar  08:00-16:00. Observera att det är samma tider som erbjuds när du loggar in på 1177.se och i  tidsbokningen via telefonsupporten. Det går inte att ringa till vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen på 1177 för att boka tid.

Vi ber dig att respektera prioritetsordningen och bara boka tid om du tillhör gruppen. Vi kommer att ta bort felaktiga bokningar. Av och ombokning sker via 1177 Vårdguidens e-tjänster.


 

Fas 2 , vaccination pågår

Du som är 65 år eller äldre.

Du som har ett särskilt medicinskt tillstånd eller bor med någon som har det.

Du som genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det.

Du som får behandling med dialys, eller bor med någon som får det.

Vuxna med insatser enligt LSS och personlig assistans

Du som får insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Personer som tillhör denna grupp kommer att få en kallelse till vaccination via brev eller telefon.

Personal inom annan hälso- och sjukvård

Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Du kommer att få vaccinationserbjudandet från din arbetsgivare.

 

Fas 3, vaccination pågår.

Du som ingår i fas 3 kommer att erbjudas tid för vaccination via telefon eller brev. Du kan inte boka tid via 1177.se.

Du som är 60-64 år

Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19 

Det här gäller till exempel dig som har en demenssjukdom.

Du som är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk

Gäller dig som har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel om du har en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.

 

Fas 4

Allmänheten, vuxna över 18 år

Allmänheten, du som är 18 år eller äldre men inte tillhör någon av de ovannämnda grupperna. Det går inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccination just nu. Du kommer att kunna boka din tid för vaccination själv på 1177.se. Du kommer att kunna läsa på 1177.se när bokningen kan öppna.

Vaccinationer kommer att ske både i befintliga lokaler inom Region Dalarna såsom vårdcentraler och andra mottagningar men även i externa, större lokaler just för att kunna ha goda flöden och undvika köbildning. Exakt vilka lokaler som kommer att användas är ännu inte beslutat.

Var kan jag vaccinera mig i Dalarna?

Vaccinationen av de prioriterade grupperna i fas 1-3 kommer huvudsakligen att skötas via vårdcentraler, sjukhus, kommuner och på äldreboenden. Allmänhetens vaccination i fas 4 kommer att ske både på vårdcentraler och andra mottagningar men även i externa, större lokaler för att kunna ha goda flöden och undvika köbildning. Exakt vilka lokaler som kommer att användas är ännu inte beslutat.

Personer i samhällsviktig tjänst

Det finns ingen förtur till vaccin för den som har en så kallad samhällsviktig tjänst. Det styrs av den nationella turordningen. Du som har en samhällsviktig tjänst utanför hälso- och sjukvårdens patientnära personalgrupper tillhör gruppen allmänheten.

 

 

Läs mera om vaccination mot covid-19 här:

1177.se

Folkälsomyndigheten