Det går ännu inte att boka tid på Falu Vårdcentral för vaccination.

 

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först.

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

– Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
– Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
– Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

 

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination:

– Du som är 70 år eller äldre.
– Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
– Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccination.

 

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de kommer.