För Dig som är listad på Falu vårdcentral finns nu möjlighet att ta del av din journal genom att logga in på 1177.se (Mina vårdkontakter).

Du kommer till en början kunna se:

– remisstatus

– vårddokumentation (journalanteckningar) gjorda efter 2015-05-01

– vårdkontakt

Vuxna personer från 18 år har direktåtkomst till sin egen journalinformation.

Vårdnadshavare har direktåtkomst till sina barns journalinformation till de fyller 13 år.

Barn t o m 17 år har inte direktåtkomst till sin egen journalinformation.

Journalinformation från samtliga yrkeskategorier ingår.

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta vårdcentralen!