Vad kan rehabkoordinatorn hjälpa till med?

Vår rehabiliteringskoordinator kan stödja dig i din sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete. Hen kan även vara ditt stöd i kontakter med din arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och/eller kommunens socialtjänst. Insatsen sker i samverkan med din läkare och eventuellt andra i rehabiliteringsteamet. Samtliga har tystnadsplikt.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta rehabiliteringskoordinatorn om du behöver stöd eller har frågor kring din sjukskrivning och/eller din rehabilitering.

Efter samtycke från dig och vid behov kan vården initiera kontakt med arbetsgivare/socialtjänst, för att tillsammans föra en dialog om åtgärder/möjligheter som gör att sjukskrivningen kan förhindras eller förkortas.

Pia Fernström distriktssköterka /rehab-koordinator

ikon_telefon Telefontider

 

För att komma i kontakt:

Ring via sjukvårdsrådgivningen
023 – 661 61 00

eller kontakta via
1177 Vårdguidens e-tjänster