Psykisk hälsa

Sedan hösten 2018 är Falu Vårdcentral en av 8 vårdcentraler i Dalarna som deltar i ett 3- årigt Pilotprojekt, Samarbetsvård Psykisk Hälsa (SPH) på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syftet med studien är att prova en hållbar modell för god uppföljning av patienter som erbjuds antidepressiv läkemedelsbehandling vid olika depressions- och ångesttillstånd (GAD, Paniksyndrom, Tvångssyndrom samt Social ångest) inom primärvård, den s.k. första linjens psykiatri.

På vårdcentralen finns det en specialutbildad sjuksköterska som på samma sätt som andra specialistsjuksköterskor (Diabetes- Hypertoni- Astma/ KOL) följer upp och stödjer patienter under pågående läkemedelsbehandling mot psykisk ohälsa.

Funktionen kallas Vårdsamordnare Psykisk Hälsa (VPH)

 

Virve Leikas, vårdsamordnare psykisk hälsa

För att komma i kontakt med oss:

Ring via sjukvårdsrådgivningen
023 – 661 61 00
07.00 – 16.00

eller kontakta via
1177 Vårdguidens e-tjänster