Patientsynpunkter Q&A

Hur listar man sig?

Genom att fylla i en blankett som finns på vår hemsida eller landstingets hemsida. Blanketten finns också att hämta i vår reception. Man kan också lista sig via E-tjänster 1177.se. Pappersblankett måste lämnas/skickas in till vårdcentralen eller landstinget.

Cykelställ önskas vid Södra Mariegatan?

Cykelställ finns till vänster om körplanen efter den stora gamla industribyggnaden när man kommer upp på planen före vårdcentralen.