Ny patientlag har trätt i kraft den 1 januari 2015. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innebär bland annat möjlighet att välja primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet, med iakttagande av landstingets remisskrav.

Mer information finns att läsa här:

https://www.ltdalarna.se/patientlagen

https://www.1177.se/Dalarna/Regler-och-rattigheter/Patientlagen/

https://www.1177.se/Dalarna/Tema/Patientlagen/