Mediyoga på Falu Vårdcentral!

På Falu Vårdcentral erbjuder vi som kompletterande behandling MediYoga.

Om du vill delta, kontaktar du din läkare, sjukgymnast, distriktsköterska, arbetsterapeut eller barnmorska för att diskutera hur MediYoga kan ingå i din behandling.

Vad är MediYoga?

MediYoga kan beskrivas som en form av träning för kroppen och hjärnan. Det är en helhetsträning som är avslappnande, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet, styrka och koncentration. MediYogan är inte en yogaform med fokus enbart på fysiologiska aspekter, utan ser människan som en helhet.

MediYoga innefattar ett strukturerat system av pass och meditationer som fungerar brett för olika patientgrupper med specifika behov, t.ex. utmattning, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, ospecifika ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, sömnstörningar, ätstörningar, neurologiska sjukdomar, huvudvärk m.fl.

Alla utbildade instruktörer i MediYoga har en grundläggande medicinsk kompetens.

Pris 100 kr per tillfälle. För mer info:

https://mediyoga.se/kunskap/vanliga-fragor-svar/

 

Linda Nääs, instruktör i MediYoga

ikon_telefon Telefontider

För att komma i kontakt med vårdcentralen:

Måndag – fredag
07.00 – 16.00

023 – 661 61 00

eller kontakt via

1177 Vårdguidens E-tjänster