Blankett för val av Falu vårdcentral

 Blankett för val av Falu vårdcentral

Information om Hälsovalet

Hälsoval Dalarna

Killfrågor.se – pratkompis för killar i åldern 10-18 år

killfragor.se

Landstinget Dalarna

www.ltdalarna.se

Mina vårdkontakter – en enkel väg till vården, dygnet runt

minavardkontakter.se

Patient Fass

fass.se

Pollenprognos

pollenrapport.com

Temasidor barn & föräldrar

Barn & Föräldrar

Samtalsmottagningen barn och unga

SBU-mottagning

Sjukvårdsrådgivningen

1177.se

Ungdomsmottagningen

umo.se ungdomsmottagning Falun

Vaccinationsråd

1177.se

Vårdbegäran gällande hörapparat

Blanketten används av dig som fyllt 20 år och vill boka tid till legitimerad audionom för behovsbedömning gällande hörapparat. Vårdbegäran gällande hörapparat

Fråga Läkemedelsupplysningen

Läkemedelsupplysningen (LMU) är en upplysningstjänst dit du kan ringa och ställa generella frågor om dina mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

https://www.lakemedelsverket.se/lmu