kaserngarden

Kaserngården

Falu vårdcentrals filial heter rätt och slätt Kaserngårdens mottagning.
Adressen hit är Kaserngården 13, 791 40 Falun
All verksamhet sker efter tidsbokning på telefon 023 – 661 61 00

Vid besök bokade samma dag (akutbesök) ges man tid till den distriktsläkare som är tillgänglig, vilket innebära att man vid dessa tillfällen blir hänvisad till Kaserngården eller Södra Mariegatan även om man vanligtvis har sin ordinarie läkare på den andra mottagningen.

Vid Kaserngårdens mottagning finns distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning samt provtagning.

OBS att Kaserngården är en filial och kan vid vissa tillfällen vara helt stängd. Då hänvisas samtliga patienter till Södra Mariegatan.

Här arbetar:

Distriktsläkare

Nils Rodhe
distriksläkare

Frida Bråbäck

Frida Bråbäck
distriktsläkare

Jonas Dahlén
ST-läkare

Terese Nilsson
ST-läkare

Erik Ahlstedt
ST-läkare

Anna Nyberg
ST-läkare

Distriktsköterskor

Ylva Blomfjord
distriktssköterska

Kristina Krantz
distriktssköterska

Anna Asp
distriktssköterska

Lena Ljungqvist
distriktssköterska

Rebecca Dicander
distriktssköterska

Provtagning och reception bemannas av våra undersköterskor och sekreterare som  ambulerar mellan Falu vårdcentral och Kaserngårdens mottagning.