Behöver du skjuts

Möjlighet till skjuts till och från vårdcentralen finns med AB Dalatrafiks sjukresor.
Sjukresor
Dalatrafik

Lista dig hos oss

Välkommen att lista dig hos oss på Falu Vårdcentral!
Blankett för val av Falu vårdcentral