Falu vårdcentral behåller sitt namn och verksamheten kommer att fortsätta bedrivas i sin nuvarande form med oförändrad ledning och personal.

https://unicare.nu/