Leg arbetsterapeut 100%, tillträdelse enligt överenskommelse

Falu vårdcentral är en av Dalarnas privata vårdcentraler som har Hälsovalsavtal med Landstinget Dalarna(LtD). Vi har ca 14500 patienter listade hos oss, och vi har växt kontinuerligt. Vårdcentralen har en stor potential för utvecklingsarbete.

Falu vårdcentral kännetecknas av ett gott arbetsklimat där alla drar åt samma håll i enlighet med vår Värdegrund. Medarbetarna arbetar självständigt och ansvarar för sina utvecklingsområden i verksamheten. Patienterna är mycket nöjda. Vi har även ett Patientråd där vårt fokus ligger på ”Vad är bäst för patienten”.

Leg Arbetsterapeut

Falu vårdcentral söker en ersättare till vår arbetsterapeut som går i pension i år. Arbetet som arbetsterapeut är mycket självständigt med ett stort eget ansvar. Vi bildar team kring patienten där allas kompetens tas till vara. Du kommer att få jobba i en trevlig miljö med bra arbetskamrater och har du framåtanda och kan ta stort ansvar har du goda möjligheter att utvecklas. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga med patienter, medarbetare och vårdgrannar.

Arbetsinnehåll: Krav enligt Hälsoval, se landstingets hemsida. (http://www.ltdalarna.se/PageFiles/1055/Avtal%20H%c3%a4lsoval%20Dalarna%202018.pdf)

Utredning, bedömning och intervention av händer. Tillverkning av skenor samt ansvar av förråd samt kännedom material och beställning. Ergonomi. Del i basal demensutredning. Hjälpmedelsansvar på vårdcentralen. Artrosskola. Arbetsuppgifterna anpassas till din kompetens.

Krav: Leg arbetsterapeut och körkort.

Meriterande: Genomgången utbildning i ReDO, erfarenhet av handrehabilitering, erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd, demensutredningar samt erfarenhet från primärvård.

Är du intresserad? Läs då vår Värdegrund (https://www.faluvc.se/vardegrund/) som all vår verksamhet baseras på. Förfrågningar kan ställas till verksamhetschef Stina von Post tel 023-661 61 10/076-8050109 eller till leg arbetsterapeut Anita Risberg tel 023-661 61 32, säkrast tisdag – torsdag mellan kl 8.15 – 9.00.

Skicka din ansökan inkl meritförteckning via mejl: kontakt@faluvc.se eller till Falu vårdcentral, Södra Mariegatan 18, 791 70.