Om du har problem med nedstämdhet, ångest, oro, stress eller sömn, eller har drabbats av akut kris, kan du vända dig till Psykosociala teamet. Teamet består av socionomer och en psykolog, alla med en grundläggande psykoterapiutbildning inriktning KBT, kognitiv beteendeterapi. Behandling med KBT är relativt kort, och kräver aktivt engagemang och viljan för konkreta beteendeförändringar.

Kontakten inleds med ett bedömningssamtal i telefon och /eller på vårdcentralen för att avgöra om dina symtom och svårigheter är av den art och grad att vi kan hjälpa dig. Den psykologiska behandlingen kan bestå av en föreläsning, internetbehandling, individuella samtal eller gruppbehandling. Du kan få kontakt med oss via telefonrådgivningen, 1177 e-tjänst eller i samband med besök hos en annan yrkeskategori på Falu vårdcentral.

Sanna Svedberg
Leg. psykolog

Maria Hedlund

Socionom med Grundläggande psykoterapiutbildning KBT

Susanna Segerros
Socionom med Grundläggande psykoterapiutbildning KBT

ikon_telefon Telefontider

 

För att komma i kontakt med oss:

Ring via sjukvårdsrådgivningen
023 – 661 61 00

eller kontakta via
1177 Vårdguidens e-tjänster