Mår du dåligt?
Känner du dig nedstämd, orolig eller ångestfylld? Har du problem med exempelvis stress, sömnlöshet eller smärta? Är du i en situation då ingenting verkar fungera längre?

På Falu vårdcentral finns goda och lättillgängliga resurser för dig när du behöver psykologisk/psykosocial konsultation. På vår vårdcentral vill vi hjälpa dig som kämpar att uppnå förändringar som förbättrar din hälsa och livskvalitet, genom möjlighet till rådgivande samtal hos vår kurator eller psykologer. Även när du kommer till vår mottagning kommer doktor eller distriktssköterska på sikt att kunna ordna en tid för rådgivande samtal. Det är viktigt att din fortsatta behandling sedan sker i aktiv samverkan mellan läkare och beteendeterapeuter. Vi är alltså flera som medverkar och därför kan det gå fort med en förbättring.

KBT

Den psykologiska konsultationen utgörs av kognitiv beteende terapi (KBT) som är en forskningsbaserad metod inriktad på praktisk beteendeförändring. Behandlingen anpassas efter dina problem och är relativt kort.

Sanna Svedberg
Leg. psykolog

Ulrica Östlund
Socionom med Grundläggande psykoterapiutbildning KBT

Åsa Persson-Ekström
Socionom med Grundläggande psykoterapiutbildning KBT

Susanna Segerros
Socionom med Grundläggande psykoterapiutbildning KBG

ikon_telefon Telefontider

 

För att komma i kontakt med oss:

Ring via sjukvårdsrådgivningen
023 – 661 61 00

eller kontakta via
1177 Vårdguidens e-tjänster