Avgifter öppenvård

Ungdom upp t.o.m. 19 år samt personer 85 år och äldre har avgiftsfri sjukvård.

Avgiftsfriheten gäller inte intyg och friskvård. För intyg, friskvård och hälsokontroller gäller särskild taxa.

Sjukvård Pris
läkarbesök primärvård 200 kronor
tillägg för läkares hembesök 50 kronor

telefonrådgivning som föranleder läkarinsats, till exempel recept

100 kronor
Sjukvårdande behandling (t ex hos sjuksköterska och sjukgymnast)
individuellt besök 150 kronor
tillägg för hembesök 50 kronor
besök i grupp 100 kronor
avgift internetbaserad vård, per vecka 100 kronor
Provtagning
inför/i samband med läkarbesök 0 kronor
för kontroll 150 kronor
Riktad hälsoundersökning
gynekologi 150 kronor
Hjälpmedelsavgift
per utlämnat hjälpmedel 150 kronor
Faktureringsavgift
vid uteblivet besök 50 kronor
till utlandet (även akutbesök och sluten vård) 200 kronor
Icke sjukvårdande behandling
recept 250 kronor
Vaccination
för listad på Falu vårdcentral 250 kronor
-kostnad för vaccinet tillkommer

Sent avbokat/uteblivet besök

Enligt gällande Landstingsbeslut debiteras besök som ej avbokats senast 24 timmar före utsatt besökstid med 300 kr plus faktureringsavgift. Detta gäller även avgiftsbefriade grupper t.ex. värnpliktiga, barn/ungdom ej fyllda 20 år och patienter som har frikort.

Undantag där fakturering ej sker: Besök som avbokas pga egen eller eget barns plötsliga sjukdom, besök som bokats mindre än 24 timmar i förväg, BVC-besök samt besök hos barnmorska/MVC där besöksavgift inte skulle tagits ut.

Avgift för uteblivet besök tillgodoräknas inte i högkostnadsskyddet.