Asylsköterska

Vårdcentralen erbjuder hälsosamtal till asylsökande samt nyanlända barn och vuxna. Vi har nära samarbete med språktolkar, skolsköterskor, BVC, flyktingmottagningen m.fl.

Länkar