Astma/KOL/tobak

Våra astma/KOL-sköterskor Ylva Blomfjord och Ulrika Rosén håller i astma/KOL-mottagningen. Båda är även diplomerade rökavvänjare.

Dr Jon Roos är ansvarig läkare för astma-/KOL.

 

Vi utför:

  • spirometrier (lungfunktionsundersökningar)
  • allergiprovtagning
  • rökavvänjning
  • andningsgymnastik – med stöd av sjukgymnast

Länkar

Ylva Blomfjord
astma/KOL-sköterska

Ulrika Rosén
astma/KOL-sköterska

ikon_telefon Telefontider

 

För att komma i kontakt med våra astma/KOL-sköterskor:

Ring via sjukvårdsrådgivningen
023 – 661 61 00

eller kontakta via
1177 Vårdguidens e-tjänster