Arbetsterapi kan vara till hjälp vid aktivitetshinder i vardagen.

Vår legitimerade arbetsterapeut har mottagning för

  • behandling och träning av händer vid olika sjukdomstillstånd eller efter skada/operation.
  • ortosutprovning
  • ergonomisk rådgivning med många tips för en fungerande vardag

Vår arbetsterapeut deltar i arbetsförmågeutredningar, gör basala demensutredningar och är en av aktörerna i artrosgruppverksamheten.

Ulrika Claesson
leg arbetsterapeut

ikon_telefon Telefontider

 

För att komma i kontakt med vår arbetsterapeut:

tisdag – torsdag
 08.15 – 09.00
023 – 661 61 32

eller kontakta via
1177 Vårdguidens e-tjänster