Provtagning för Covid-19

Nu kan barn från 5 år, och vuxna boka tid för självprovtagning. Klicka på länken till  1177.se för att komma vidare.   Förälder eller annan vårdnadshavare loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och beställer prov genom att klicka på ditt barns namn under rubriken agera ombud, samt hjälper barnet att utföra provet. Behöver du som…