Distriktssköterska/sjuksköterska till Falu Vårdcentral

Distriktssköterska/sjuksköterska Falu Vårdcentral är en av Dalarnas privata vårdcentraler som har Hälsovalsavtal med Region Dalarna. Vi har idag ca 15 100 listade patienter och växer kontinuerligt. Vårdcentralen kännetecknas av ett mycket gott arbetsklimat där all personal drar åt samma håll i enlighet med vår Värdegrund, se hemsidan www.faluvc.se. Medarbetarna som idag uppgår till ca 60…