Listningsstopp fr o m 2019-04-01

Falu vårdcentral har tillfälligt listningsstopp fr o m 1 april 2019 t o m 30 september 2019, detta innebär att patienter inte kan lista sig på vårdcentralen under den perioden. F r om oktober månad 2019 kan patienter åter välja att lista sig på Falu vårdcentral. Vid frågor kontakta Falu vårdcentral eller Hälsovalsenheten.