Influensavaccination Kaserngården kl 13.30 – 16.00  

vecka 47

Tisdag 19/11

Torsdag 21/11

vecka 48

Tisdag 26/11

Torsdag 28/11

 

Aktuellt

Influensavaccination

Influensavaccination    Kaserngården kl 13.30 – 16.00 vecka 47 Tisdag 19/11 Torsdag 21/11 vecka 48 Tisdag 26/11 Torsdag 28/11   Till personer fyllda 65 år och till personer som tillhör definierad riskgrupp ges influensavaccin kostnadsfritt. Övriga betalar full avgift.

Detaljer

Falu Vårdcentral

Falu Vårdcentral har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer.

All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: ”Vad är bäst för patienten?” Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner.

Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder.

Kaserngården

Falu Vårdcentrals filial heter rätt och slätt Kaserngårdens mottagning.

Adressen hit är Kaserngården 13, 791 40 Falun.

All verksamhet sker efter tidsbokning på telefon 023 – 661 61 00.

Vid besök bokade samma dag (akutbesök) ges man tid till den distriktsläkare som är tillgänglig, vilket kan innebära att man vid dessa tillfällen blir hänvisad till Kaserngården eller Falu Vårdcentral även om man vanligtvis har sin ordinarie läkare på den andra mottagningen.

Vid Kaserngårdens mottagning finns distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning inklusive provtagning.