falu_vc

Välkommen till Falu Vårdcentral

Falu Vårdcentral har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer. All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: ”Vad är bäst för patienten?” Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner. Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder.

Kaserngården

Falu vårdcentrals filial heter rätt och slätt Kaserngårdens mottagning. Adressen hit är Kaserngården 13, 791 40 Falun. All verksamhet sker efter tidbokning på telefon 023 – 661 61 00. Vid besök bokade samma dag (akutbesök) ges man tid till den distriktsläkare som är tillgänglig, vilket kan innebära att man vid dessa tillfällen blir hänvisad till Kaserngården eller Falu vårdcentral även om man vanligtvis har sin ordinarie läkare på den andra mottagningen. Vid Kaserngårdens mottagning finns distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning inklusive provtagning samt samtalsmottagning.

Aktuellt

Ny patientlag 1/1 2015

Ny patientlag träder i kraft den 1 januari 2015. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innebär bland annat möjlighet att välja primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet, med iakttagande av landstingets remisskrav.

Mer information finns att läsa här:

http://www.ltdalarna.se/patientlagen

http://www.1177.se/Dalarna/Regler-och-rattigheter/Patientlagen/

Ny konst på väggarna

Nu byter Falu vårdcentral konst på väggarna igen! Denna gång är det Siljansnäs-konstnären Dag Franzén som ställer ut sina grafikalster.

Utökning av personalstyrkan

Eftersom Falu vårdcentral fortsätter att växa kommer vi att utöka personalstyrkan med distriktssköterska Åsa Wiklund som börjar tidigast 20/10, barnmorska Anna Tegnér som börjar 15/10, medicinsk sekreterare Hanna Enochsson som börjar tidigast 15/10, undersköterska Sandra Sundqvist som börjar 3/11 samt barnmorska Linda Nääs som börjar 17/11.
Vi hälsar dom välkomna till vårdcentralen!

Nytt angående sjukgymnaster

Våran sjukgymnast Annika Modig är mammaledig under hösten. Vikarie för henne är Anders Clarström. För att minska väntetiderna till sjukgymnasterna har vi tillfälligt under hösten även anställt Anna Duvander. Vi har nu således under hösten tre sjukgymnaster på Falu vårdcentral.

Gratis kondomer till dig som är under 26 år.

Från och med årsskiftet 2013/14 finns gratis kondomer att hämta på Falu VC för våra patienter under 26 år. För mer information v.g. se:
Gratis kondomer till unga i Dalarna – dt

Konst på Falu vårdcentral

Vi har från våra patienter fått mycket positiva reaktioner på vårt konstprojekt. Därför fortsätter vi nu samarbetet med olika konstnärer och Dalarnas museum. Genom att visa konst på vårdcentralen vill vi berika miljön och låta våra besökare få möta olika konstnärers verk. Verken byts ut med jämna mellanrum och en ny konstnär får ta plats. Med skiftande material och uttrycksformer förändras så den visuella miljön i väntrum och korridorer.

ikon_oppettider Öppettider

Falu vårdcentral
08.00 – 17.00
Samt viss morgonmottagning

Kaserngården
All verksamhet sker efter tidbokning

Tel. 023 – 661 61 00

ikon_telefon Telefontider

Måndagar 07.00 – 16.30

Tisdagar-fredagar 07.00 – 16.00

Tel. 023 – 661 61 00

Hitta till oss Hitta till oss

Falu Vårdcentral
Hitta till oss – karta

Kaserngården
Hitta till oss – karta

Mina vårdkontakter
Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du kontakta oss när det passar dig och du får svar inom några dagar. Allt du behöver är ett personligt användarkonto.

Klicka här för att komma till ”Mina vårdkontakter”

ikon_skjuts Behöver du skjuts

Möjlighet till skjuts till och från vårdcentralen finns med AB Dalatrafiks sjukresor.
Sjukresor
Dalatrafik

Välkommen att lista dig hos oss på Falu Vårdcentral!

Blankett för val av Falu vårdcentral