falu_vc

Välkommen till Falu Vårdcentral

Falu Vårdcentral har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer. All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: ”Vad är bäst för patienten?” Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner. Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder.

Kaserngården

Falu vårdcentrals filial heter rätt och slätt Kaserngårdens mottagning. Adressen hit är Kaserngården 13, 791 40 Falun. All verksamhet sker efter tidbokning på telefon 023 – 661 61 00. Vid besök bokade samma dag (akutbesök) ges man tid till den distriktsläkare som är tillgänglig, vilket kan innebära att man vid dessa tillfällen blir hänvisad till Kaserngården eller Falu vårdcentral även om man vanligtvis har sin ordinarie läkare på den andra mottagningen. Vid Kaserngårdens mottagning finns distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning inklusive provtagning samt samtalsmottagning.

Aktuellt

Influensavaccination

Nu är det dags för årets influensavaccination! Vi har drop-in mottagning (ingen tidsbeställning behövs) följande tider:

Tis 3 nov kl 10-16

Tors 5 nov kl 10-16

Tis 10 nov kl 14-16.30

Tors 12 nov kl 14-16.30

Tis 17 nov kl 14-16.30

Tors 19 nov kl 14-16.30

Alla tillfällen är på mottagningen på Kaserngården!

 

För riskgrupper är influensavaccinationen gratis. Till riskgrupper räknas:

-personer över 65 års ålder

-gravida i andra och tredje trimestern

-personer oavsett ålder med kroniska sjukdomar

-kronisk hjärtsjukdom

-kronisk lungsjukdom

-instabil diabetes mellitus

-kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)

-kronisk lever- eller njursvikt

-astma (för barn och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)

-extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

-flerfunktionshinder hos barn

-hushållskontakter och personal, som vårdar personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar

 

Välkomna!

Ta del av din journal via 1177.se

För Dig som är listad på Falu vårdcentral finns nu möjlighet att ta del av din journal genom att logga in på 1177.se (Mina vårdkontakter).

Du kommer till en början kunna se:

– remisstatus

– vårddokumentation (journalanteckningar) gjorda efter 2015-05-01

– vårdkontakt

Vuxna personer från 18 år har direktåtkomst till sin egen journalinformation.

Vårdnadshavare har direktåtkomst till sina barns journalinformation till de fyller 13 år.

Barn t o m 17 år har inte direktåtkomst till sin egen journalinformation.

Journalinformation från samtliga yrkeskategorier ingår.

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta vårdcentralen!

Primärvårdsjouren/distriktsläkarjouren

Från och med 1/9 flyttar primärvårdsjouren från akuten på Falu lasarett till vårdcentralen Tisken. Om du blir sjuk när vårdcentralen är stängd ska du i första hand kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177 för vägledning.

Höjda patientavgifter

Enligt Landstinsbeslut har vissa patientavgifter höjts från och med 1/7. Det gäller t.ex. avgift för besök till läkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Aktuella priser kan ses under fliken Avgifter.

Ny medarbetare – Alkoholrådgivare

Falu vårdcentral har nu fått en alkoholrådgivare, Göran Sahlin, som Du har möjlighet att kontakta om Du vill prata om dina eller dina anhörigas alkoholvanor. Se under fliken ”alkohol”.

ikon_oppettider Öppettider

Falu vårdcentral
08.00 – 17.00
Samt viss morgonmottagning

Receptionen är lunchstängd 12.15-12.45

All verksamhet sker efter tidbokning

Tel. 023 – 661 61 00

OBS att Kaserngården är en filial och kan vid vissa tillfällen vara helt stängd.

ikon_telefon Telefontider

Måndagar 07.00 – 16.30

Tisdagar-fredagar 07.00 – 16.00

Tel. 023 – 661 61 00

Hitta till oss Hitta till oss

Falu Vårdcentral
Hitta till oss – karta

Kaserngården
Hitta till oss – karta

1177
Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du kontakta oss när det passar dig och du får svar inom några dagar. Allt du behöver är ett personligt användarkonto.

Klicka här för att komma till ”1177 Vårdguidens e-tjänster”

ikon_skjuts Behöver du skjuts

Möjlighet till skjuts till och från vårdcentralen finns med AB Dalatrafiks sjukresor.
Sjukresor
Dalatrafik

Välkommen att lista dig hos oss på Falu Vårdcentral!

Blankett för val av Falu vårdcentral