falu_vc

Välkommen till Falu Vårdcentral

Falu Vårdcentral har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer. All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: ”Vad är bäst för patienten?” Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner. Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder.

Kaserngården

Falu vårdcentrals filial heter rätt och slätt Kaserngårdens mottagning. Adressen hit är Kaserngården 13, 791 40 Falun. All verksamhet sker efter tidbokning på telefon 023 – 661 61 00. Vid besök bokade samma dag (akutbesök) ges man tid till den distriktsläkare som är tillgänglig, vilket kan innebära att man vid dessa tillfällen blir hänvisad till Kaserngården eller Falu vårdcentral även om man vanligtvis har sin ordinarie läkare på den andra mottagningen. Vid Kaserngårdens mottagning finns distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning inklusive provtagning samt samtalsmottagning.

Aktuellt

Föreläsningar under Vårdcentralens dag 23/4

16.00-16.15 Behandling vid högt blodtryck, långvarig smärta, diabetes – Leg. Sjukgymnast Anna Duvander

16.20-16.35 Fysisk aktivitet och psykiskt ohälsa – Leg. Psykolog Sanna Svedberg

16.40-16.55 KBT behandling ett stöd vid sömnproblem – Socionom/KBT terapeut Nadja Avian

17.00-17.15 Behandling vid högt blodtryck, långvarig smärta, diabetes – Leg. Sjukgymnast Anna Duvander

17.20-17.35 Fysisk aktivitet och psykiskt ohälsa – Leg. Psykolog Sanna Svedberg

17.40-17.55 KBT behandling ett stöd vid sömnproblem – Socionom/KBT terapeut Nadja Avian

18.00-18.15 Behandling vid högt blodtryck, långvarig smärta, diabetes – Leg. Sjukgymnast Anna Duvander

18.20-18.35 Fysisk aktivitet och psykiskt ohälsa – Leg. Psykolog Sanna Svedberg

18.40-18.55 KBT behandling ett stöd vid sömnproblem – Socionom/KBT terapeut Nadja Avian

Varmt välkomna!

Välkommen till Vårdcentralens dag i Dalarna

Torsdag den 23 april 2015 mellan klockan 16-19 kommer alla vårdcentraler i Dalarna att ha Öppet Hus.

Välkommen till ett unikt tillfälle att se mer av vårdcentralerna. Personalen kommer att visa lokalerna, ha olika aktiviteter och svara på frågor om verksamheten. På samtliga vårdcentraler kommer det även att finnas en tipspromenad med frågor både för barn och vuxna. Frågorna har temat livsstil och hälsa, och det finns fina priser att vinna.

Det kommer även att ske en hel del aktiviteter på vårdcentralerna, några exempel är: Blodtrycksmätning, blodsockermätning och lungfunktionstest. Information om e-tjänsten Mina vårdkontakter och 1177.se. Information från personal på barn- och mödravården, rehabiliteringen med flera.

Du kan även kontakta Hälsovalsenheten för mer information på tel 023-49 00 52.

Välkommen att besöka vårdcentralen – din expert på vård och hälsa!

Ny patientlag 1/1 2015

Ny patientlag träder i kraft den 1 januari 2015. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innebär bland annat möjlighet att välja primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet, med iakttagande av landstingets remisskrav.

Mer information finns att läsa här:

http://www.ltdalarna.se/patientlagen

http://www.1177.se/Dalarna/Regler-och-rattigheter/Patientlagen/

http://www.1177.se/Dalarna/Tema/Patientlagen/

Gratis kondomer till dig som är under 26 år.

Från och med årsskiftet 2013/14 finns gratis kondomer att hämta på Falu VC för våra patienter under 26 år. För mer information v.g. se:
Gratis kondomer till unga i Dalarna – dt

huvudbild_480

ikon_oppettider Öppettider

Falu vårdcentral
08.00 – 17.00
Samt viss morgonmottagning

Receptionen är lunchstängd 12.15-12.45

Kaserngården
All verksamhet sker efter tidbokning

Tel. 023 – 661 61 00

ikon_telefon Telefontider

Måndagar 07.00 – 16.30

Tisdagar-fredagar 07.00 – 16.00

Tel. 023 – 661 61 00

Hitta till oss Hitta till oss

Falu Vårdcentral
Hitta till oss – karta

Kaserngården
Hitta till oss – karta

Mina vårdkontakter
Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du kontakta oss när det passar dig och du får svar inom några dagar. Allt du behöver är ett personligt användarkonto.

Klicka här för att komma till ”Mina vårdkontakter”

ikon_skjuts Behöver du skjuts

Möjlighet till skjuts till och från vårdcentralen finns med AB Dalatrafiks sjukresor.
Sjukresor
Dalatrafik

Välkommen att lista dig hos oss på Falu Vårdcentral!

Blankett för val av Falu vårdcentral