Öppettider

Falu vårdcentral
08.00 – 17.00
Samt viss morgonmottagning

Receptionen är lunchstängd 12.15-12.45

All verksamhet sker efter tidbokning

Tel. 023 – 661 61 00

OBS att Kaserngården är en filial och kan vid vissa tillfällen vara helt stängd.

Telefontider

Måndagar-fredagar 07.00 – 16.00

Tel. 023 – 661 61 00

Frågor av enbart administrativ karaktär kan du ställa till vår Reception tel 023-661 61 17

Aktuellt

Hälsoundersökningar

Falu vårdcentral upphör med generella hälsoundersökningar. Vi har sedan starten erbjudit de patienter som varit listade på vårdcentralen generella hälsoundersökningar, d v s allmän hälsoundersökning. I de rapporter som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) hittills lagt fram finns inget stöd för att generella hälsokontroller hos vuxna, av den modell vi på Falu…

Detaljer

Falu Vårdcentral

Falu Vårdcentral har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer.

All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: ”Vad är bäst för patienten?” Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner.

Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder.

Kaserngården

Falu vårdcentrals filial heter rätt och slätt Kaserngårdens mottagning.

Adressen hit är Kaserngården 13, 791 40 Falun.

All verksamhet sker efter tidbokning på telefon 023 – 661 61 00.

Vid besök bokade samma dag (akutbesök) ges man tid till den distriktsläkare som är tillgänglig, vilket kan innebära att man vid dessa tillfällen blir hänvisad till Kaserngården eller Falu vårdcentral även om man vanligtvis har sin ordinarie läkare på den andra mottagningen.

Vid Kaserngårdens mottagning finns distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning inklusive provtagning samt samtalsmottagning.

Öppettider

Falu vårdcentral
08.00 – 17.00
Samt viss morgonmottagning

Receptionen är lunchstängd 12.15-12.45

All verksamhet sker efter tidbokning

Tel. 023 – 661 61 00

OBS att Kaserngården är en filial och kan vid vissa tillfällen vara helt stängd.

Telefontider

Måndagar-fredagar 07.00 – 16.00

Tel. 023 – 661 61 00

Frågor av enbart administrativ karaktär kan du ställa till vår Reception tel 023-661 61 17

Hitta till oss

Falu Vårdcentral
Hitta till oss – karta

Kaserngården
Hitta till oss – karta

1177

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du kontakta oss när det passar dig och du får svar inom några dagar. Allt du behöver är ett personligt användarkonto.

Klicka här för att komma till ”1177 Vårdguidens e-tjänster”

Forum för generella frågor

Här kan du ställa anonyma frågor till oss. Forum för generella frågor

Gäller ditt ärende en enskild patientfråga hänvisar vi till 1177 Vårdguiden eller telefonrådgivning som du hittar här.

Behöver du skjuts

Möjlighet till skjuts till och från vårdcentralen finns med AB Dalatrafiks sjukresor.
Sjukresor
Dalatrafik

Välkommen att lista dig hos oss på Falu Vårdcentral!

Blankett för val av Falu vårdcentral